Därför ska du utbilda dig till webbutvecklare

Har du intresse för programmering och webb? Utbilda dig till webbutvecklare, ett yrke med goda framtidsutsikter och växande behov. Det finns flera fördelar att välja yrket.
1. Du kommer vara eftertraktad på arbetsmarknaden
Överlag är det brist på webbutvecklare och kunnigt folk inom programmering. Det beror framförallt på att marknaden för dessa företag ökat extremt tack vare en stor digitalisering. Allt mer saker och tjänster bygger på uppkoppling mot internet hos privatpersoner samtidigt som företag ser kostnadsbesparingar och säkerhetslösningar i de digitala vägarna.
Det är bara att se på hur E-handeln utvecklats för att förstå att all mer handel och kommunikation sker digitalt. Men bakom alla dessa lösningar behöver det finnas en utvecklare.
2. Du kan jobba ”var som helst”
Även om du är anställd av en webbyrå, jobbar som konsult som webbyrå stockholm eller driver eget så kan stora delar av arbetet ske på distans. Det finns personer som helt och hållet jobbar hemifrån medan andra växlar mellan att vara på kontor och jobba från annan plats.
Här är det främst arbetsplatsen som sätter gränser. En webbyrå kanske anser att personalen ska kunna träffas och ha teammöten – medan en annan webbyrå helt förlitar sig på de digitala vägarna.
Oavsett är det ett fritt yrke som ialalfall i grunden öppnar upp för distansarbete. Därmed behöver man inte nödvändigtvis flytta till en storstad även om jobbet ligger där.
3. En hög lön väntar
SCB gör årligen en sammanställning av medellöner inom olika branscher. Detta presenteras bland annat på Framtid.se där medellönen för en webbutvecklare anges till 43 100 kr. Här får man däremot komma ihåg att lönenivån varierar både geografiskt, efter utbildning och arbetsplats. Man bör förvänta sig lägre lön hos en webbyrå på en mindre ort mot om man jobbar hos en IT-konsult i centrala Stockholm.
Det är även många som väljer att starta eget företag och därmed hyra ut sig som konsult. Även i detta fall kan man vända sig till helt olika kundgrupper. En del jobbar som stöd mot en webbyrå och marknadsföringsbyrå medan andra jobbar mot telekombranschen.
4. Du kan få jobb – utan utbildning
Det är mycket få branscher som har hög lönenivå utan att generellt kräva högskoleutbildning. Men för webbutvecklaren är det framförallt kunskap som väger tungt. En kunskap som kan vara självlärd likväl som man kunnat gått på KTH eller en privat utbildning. Det viktiga är däremot att tydligt kunna visa upp sin kunskap. Gärna genom olika tidigare projekt.