Vad är mögel och hur hanterar man det?

Mögel kan bildas i stora och små utrymmen, rum, hus eller i byggnader där man har en dålig ventilation och där det bildas för mycket fukt. Mögel är en typ av mikroskopiska svampar som kan skapa gifter. Dessa gifter heter mykotoxiner och är mycket hälsoskadliga om de finns i utrymmen där man vistas. Därför är det mycket viktigt att förebygga uppkomsten av mögel och avlägsna mögel om det uppstår.

 

Olika typer av mögel

I våtutrymmen som till exempel badrum eller toaletter, men även källare, är det vanligt att det bildas så kallat svartmögel om ventilationen inte fungerar optimalt. Svartmögel är luftburet och utsätts man av en långvarig  exponering av svartmögel, kan man få kroniska lungsjukdomar. En annan form av mögel som kan uppstå i hus och byggnader med dålig ventilation är vitmögel. Vitmögel ser man vanligast i olika utrymmen som vindar eller i resterande delar av en bostad där man inte alltid upptäcker vitmögel på en gång. Precis som svartmögel, är vitmögel lika hälsoskadligt men kan också vara svårt att upptäcka på grund av sitt ljusa färg. Lyser man med en ficklampa på ytorna eller tar en bild med blixt, kan man lättare upptäcka om bostaden eller byggnaden har drabbats av vitmögel. Varianten av mögel som är röd, kan sprida sig snabbt i mestadels våtutrymmen men faktum är att det även kan finnas rödmögel i hemmets krukväxter.

 

Hur går en mögelsanering till?

Har man små angrepp i bostaden som till exempel på liten yta i badrummet, kan man själv sanera med en sprayflaska som innehåller ättika och vatten. Det finns även bra produkter på marknaden som man kan spraya på det lilla området för att få mögelfritt. Dock bör man fundera på orsaken till mögelkällan och se över ventilationen. Om man har drabbats av större mögelspridning i sin bostad eller på sitt företag, måste man omedelbart sanera och sen ska man ska alltid anlita professionell personal till stora mögelsaneringar. En sanering som utförs professionellt, består vanligen av ozonbehandling, eller även olika typer av kemikalier. Personalen som utför arbetet har stor kunskap, kännedom och rätt skyddsutrustning till en mögelsanering.

 

Att tänka på innan en mögelsanering

När en mögelsanering utförs professionellt, utför personalen alltid en fuktmätning av bostaden eller byggnaden. Detta för att utreda inför åtgärder som måste utföras efter saneringen är gjord så att inte mögel kommer tillbaka. Har man oljemålningar i hemmet eller på företaget, ska man se till att avlägsna dessa innan en sanering börjar, särskilt om man använder sig av ozonbehandling. Ozon bryter ner mögel men även oljefärgen i tavlorna. När man får en mögelsanering utförd av professionell personal, måste man avlägsna sig från hemmet eller företagsutrymmet tills arbetet är färdigt. När man blivit av med allt mögel, ska man se över ventilationen. Även om man har en fungerande ventilation, kan det ibland ändå behövas att installera en luftavfuktare för att vara garanterad att inte få tillbaka något mögel.