Vilken webbyrå är bäst?

Som kund vill man gärna att företaget som anlitas för en digital tjänst är riktigt duktiga på vad de gör. Det gäller oavsett om det är marknadsföring, SEO eller att bygga en hemsida som ska genomföras. Men att ställa frågan ”vilken webbyrå är bäst?” blir lite fel. För frågan är vad de ska vara bäst på…
Du har precis startat upp ett företag och vill nu marknadsföra dig mot kunderna via en hemsida. Den ska vara snygg, enkel att navigera på och ”säljande”. Vem bygger den? Till stor sannolikhet tar du kontakt med en webbyrå för att få hjälp med att bygga webbplatsen. Få har kunskapen som krävs för att bygga en tilltalande hemsida på egen hand.
Du bör kontakta flera byråer för att bäst resultat ska nås. Det handlar inte bara om att få bäst pris utan även för att få en hemsida som helt möter dina behov. Varför inte boka in en träff med tre byråer som vardera får beskriva hur deras process till ny hemsida skulle se ut.

En bra webbyrå förstår dina behov – och förklarar dem
Den webbyrå som är bäst för dig är den där projektledaren förstår dina behov och även kan komma med input gällande hur sidan kan göras ännu bättre. Det är skillnad på att enbart lyssna och göra som kunden vill ha det mot att lyssna och komma med komplett lösning även på problem som kunden inte tänkt på.

Ett exempel kan tas från en frisör som går till sin webbyrå för att få en ny hemsida. Målet är att göra en snygg sida där man förmedlar en ungdomlig och modern känsla. Det är målet. Men projektledaren på denna webbyrå som har projektet ger även ett tips om en bokningsfunktion direkt via hemsidan. Därmed kan kunderna direkt se lediga tider och boka. Något som framförallt möter den yngre generationen som är van att allt ska ske med mobilen.
När du har möte mot olika webbyråer – Fundera på om de möter dina behov eller även kommer med idéer som kan förbättra sidan ytterligare.

En bra webbyrå bygger på en etablerad plattform
Det finns olika åsikter om vilken plattform som är bäst att bygga en hemsida med webbyrå Stockholm. Men en rekommendation är att välja en plattform som är etablerad och som därmed många byråer använder.
Risken med att anlita en webbyrå som bygger hemsidan på en helt egen plattform är inlåsningseffekten. Vad händer exempelvis om du önskar byta webbyrå och låta någon annan utveckla sidan? Är den byggd i ett system som är knutet till en enda byrå kan ingen annan ta över. Vill man flytta kommer det därmed innebära att hemsidan behöver byggas från grunden.
Att istället välja en plattform som är väletablerad inom branschen öppnar upp för större flexibilitet. Du kan byta byrå när du vill och även släppa in en utländsk byrå i systemet för att göra ändringar.
Är det däremot ett mycket stort företag som ska ha en webbplattform kan helt unika lösningar skapas. Men i detta fall handlade exemplet om ett microföretag som precis startats. Då finns en fördel att hålla sig till stabila och etablerade lösningar.