Sköta fastigheter själv eller anlita hjälp?

Äger man en eller flera fastigheter kan det vara ett heltidsprojekt att ta hand om dessa. Vissa delar av en fastighet kräver mer eller mindre daglig tillsyn och därtill kommer renoveringar och andra åtgärder för att den ska hållas i gott skick. Har man inte tillräckligt mycket tid kan det vara värt att anlita hjälp i form av en fastighetsförvaltning, som ser till att det du äger alltid är i toppskick.

Vad är fastighetsförvaltning?
Att sköta en fastighet utgörs av många delar och det är kort sagt det en fastighetsförvaltning jobbar med, alltså att sköta om allt som rör den aktuella byggnaden. Det kan handla om alltifrån underhåll och reparationer av tak och fönster till snöskottning och gräsklippning av tillhörande mark. Det finns även administrativa tjänster att ta del av, där bland annat hyresavier och annat skickas ut till de boende hyresgästerna.

Fördelar
Det finns många fördelar med fastighetsförvaltning men den främsta är att man som fastighetsägare alltid kan känna sig trygg att ens fastigheter och rekrytering är i gott skick. Dom som jobbar med fastigheten ser till att det sker en daglig tillsyn för att snabbt kunna upptäcka fel och brister så att dessa kan åtgärdas direkt. Man får en bra överblick om vad som behöver göras både på kort och på lång sikt och behöver inte oroa sig för plötsliga utgifter.

Nackdelar
Fördelarna är fler än nackdelarna men för att räkna upp några så är det att det såklart kostar pengar. Beroende på vilka tjänster man tar del av och vilken fastighetsförvaltning man väljer att anlita så varierar priserna och man betalar vanligtvis en kostnad varje månad. En annan nackdel kan vara att man som fastighetsägare av någon anledning inte känner sig nöjd. Underhållet kanske inte utförs på ett sätt som du önskar och du kanske upptäcker slarv och brister i utfört arbete. Givetvis ska du då kontakta den aktuella förvaltningen och ta upp detta men om ingen förändring sker bör du överväga att byta till ett annat företag.

Vad passar bäst för dig?
Har du inget annat jobb vid sidan av, utan har dina fastigheter som arbete är det kanske lönlöst att anlita hjälp, förutsatt att du hinner och klarar av att sköta alla delar på egen hand. Kanske behöver du bara köpa tjänster för några få delar, så som underhåll av driftsystem, och då brukar det gå att ordna utan problem. Håller du daglig koll på dina fastigheter och vet när det är dags att utföra renoveringar och andra åtgärder klarar du dig bra på egen hand.
Har du hyresgäster kanske du däremot behöver hjälp med den administrativa delen, och även den brukar gå att köpa separat från ett företag i stockholm som sysslar med fastighetsförvaltning.

Även om du som fastighetsägare får lägga en del pengar för att få din fastighet omhändertagen så kan det vara lönsamt i det långa loppet, just tack vare att eventuella fel och skador upptäcks i ett tidigt skede. Jobbar du själv mycket med dina fastigheter kanske du bara behöver hjälp med vissa delar och hos en fastighetsförvaltning kan man ofta ta del av dom tjänster man har ett behov av.